Velfærdsløsninger

Velfærdsløsninger

Der er nu muligt for virksomheder at søge støtte til både udvikling og markedsmodning af innovative velfærdsløsninger hos Fornyelsesfonden.

Det er muligt at søge støtte til:

Innovationsprojekter i den fase, hvor du går fra den gode idé, til du står med et færdigt koncept på din serviceydelse eller en færdig prototype på dit produkt. Ved projektets afslutning skal der således være udviklet mindst én og gerne flere konkrete kommercielle koncepter eller prototyper. Læs mere her.

Markedsmodning, test og tilpasning, dvs. test af, om din prototype eller dit servicekoncept virker i praksis i et realistisk miljø under forskellige forhold og i forskellige brugersituationer. Formålet med testen skal være at få dokumentation for produktets eller serviceydelsens effekt. Læs mere her.

Krav til ansøger:

Følgende krav skal være opfyldt for at søge:

  • Kun virksomheder kan være projektholder. Et projektkonsortium skal bestå af minimum 3 partnere (gælder innovationsprojekter), som også må være offentlige organisationer.
  • Projektets samlede budget skal være minimum 6 mio. DKK for innovationsprojekter og minimum 3 mio. DKK for markedsmodningsprojekter.
  • Projektperioden max. 2 år for innovationsprojekter og max. 3 år for markedsmodningsprojekter. Tilskud er 25-60 % afhængig af virksomhedsstørrelse, konsortiesammensætning mm.

Der er ansøgningsfrist d. 16. marts, og der kommer formentlig en ny runde i august.

Læs mere om mulighederne på Fornyelsesfondens hjemmeside.

Nyheder